Látogatóink száma:

Iskolánk Nagy Balladája

A felsőszeli Széchenyi István Alapiskola programjának egyik alaptétele a hagyományápolás és a tanulók felkészítése a tantárgyi versenyekre, a tehetségek kiaknázása, az olvasási projekt megszervezése és a csapatmunka.

 Gyorsan változó világunkban a pedagógusok is igyekeznek minden műszaki vívmányt felhasználni az oktatás hatékonyabbá tétele érdekében. A szövegértés és az olvasás megszerettetése már több éve fontos helyet foglal el a társadalomtudományi tantárgyak módszertani körében. A kör vezetője, Morovics Ibolya kidolgozta az "Iskolánk Nagy Könyve" című pályázatot, melybe minden felsőtagozatos osztály bekapcsolódik.

Ez a  különleges projekt a felsőszeli Széchenyi István Alapiskolában immár hetedik éve folyik. Az évente más-más műfajban kiválasztott "legnagyobb és legkedvesebb" mű feldolgozásában az idén az Arany-balladákra került sor. A tanév kezdetén meghirdetett pályázat az Arany-év kapcsán a balladák közül várta a jelöléseket.

Az évfolyamok fokozatosan kiválasztották a számukra legszebb balladát, s miután alaposan megismerkedtek vele, képes bemutatót készítettek róla, melyben a jelölést indokolták részletesen. A feladatok között szerepelt egy plakát elkészítése is, mely szintén a mű nagyszerűségét hivatott bizonyítani. Természetesen egy találó csapatnévre is szükség volt, s annak értelmezése, jelentése szintén fontos részét képezte a pontszerzésnek. A ballada dramatizált feldolgozása volt a legnehezebb, egyben leglátványosabb feladat.

Ebben az évben az 5. évfolyamban a Szondi két apródja c. művet választották a tanulók Nogely Mónika felkészítő vezetésével.  A 6.-osokat A walesi bárdok bűvölte el, ebben felkészítőjük, Morovics Ibolya segített. A 7.-ben a Vörös Rébék című ballada tetszett a tanulóknak, megértését és a felkészítést Vanko Erika irányította. A 8. osztályban a Tetemre hívás fogta meg a gyerekeket, őket szintén Morovics Ibolya készítette fel. Végül a 9. évfolyam az Ágnes asszony c. balladát tartotta a legszebbnek, a felkészítésben segített osztályfőnökük, Jakubecz Márta.

Az osztályokban igazi csapatmunka folyt az elmúlt hónapok során. Ötleteket soroltak, válogattak, megbeszélték a kivitelezést, szétosztották a feladatokat, a forgatókönyvet megírták, zenei aláfestést kerestek, szövegeket tanultak, díszleteket készítettek, festettek, ragasztottak. Felsorolni is nehéz, mennyi mindent kellett megtervezni, s megvalósítani, hogy a számukra fontos balladát a zsűri előtt úgy mutassák be, hogy hiteles legyen a bizonyítás. S az ő választásuk legyen a nyerő.

A balladaválasztás az egyes évfolyamok szerint a korosztály sajátosságainak megfelelő volt. A vetélkedésben megmutatkozott az osztálytársak egymásra figyelése, a másik segítése, az összmunka fontossága. A próbák vidám hangulata, sok-sok felejthetetlen pillanata a  bemutatón  csúcsosodott ki. A közönség lélegzetvisszafojtva hallgatta a beszámolókat, figyelte a bemutatókat, nézte a jeleneteket. Varázslatos játék folyt a színpadon. Arany balladái legjavából szemezgettek a tanulók, s gazdagítottak gyermeket, felnőttet egyaránt. Meggyőző előadásuk után bizony sokan a szemüket törülgették, annyira a jelenetek hatása alá kerültek.

A zsűri az értékelésben figyelembe vette a kreativitást, a látványt, a zenei aláfestéseket, a díszlet ötletességét, a tánc- és dalbetéteket, a szép kiejtést, a mondanivaló hatásos megjelenítését. Természetesen az összhatást is. Nehéz volt a döntés, végül a Tetemre hívás c. ballada nyerte meg az "Iskolánk Nagy Balladája" címet, melyet a 8. évfolyam dolgozott fel. Azonban a többiek sem mentek haza üres kézzel, mert több különdíj is gazdára talált.

Ezek a következők voltak:

5. évf.: Ötletes bemutatkozás /Ali Express/, Szép színpadi beszéd /Horváth Viktória/, Legjobb színpadi kellék /a két koboz/

6. évf.: A mű kreatív feldolgozása, A legjobb fiú mellékszereplő /Takács Krisztián/, A legjobb díszlet, A leglátványosabb koreográfia

7.évf.: Legjobb prezentáció, Legjobb mesélő /Hagony Zoé/, A legjobb lány mellékszereplő /Mihalovič Veronika/, A legötletesebb színpadkép, A népies elemek legtudatosabb megjelenítése

8. évf.: Legötletesebb plakát, Legjobb fiú főszereplő /Kovács Tamás/, legjobb lány főszereplő /Lénárt Dóra/, Legmeggyőzőbb előadásmód /Bedecs Patrik/, Legjobb jelenet

9. évf.: Legművészibb plakát /Takács Rebeka Lili/, Legtalálóbb zenei aláfestés, Leghitelesebb szereplő /Jalili Linda/

Az értékelésben a Diákparlament zsűrije is részt vett, s a felnőttek döntése megegyezett a tanulókéval. Az "Iskolánk Nagy Balladája" cím kihirdetésekor a jelenlévők hatalmas tapsa is jelezte, hogy ők is egyetértenek az eredménnyel.

Idén a pályázat nyertes csapata egy napos kiránduláson vehet részt Győrben. A többi különdíjas csapat természetismereti napon piheni majd ki a felkészülés izgalmait. Továbbá az egyéni díjazottak tárgyi jutalomban részesültek az iskola vezetése és a Szülői Tanács támogatásával.

Köszönet illeti nemcsak a projekt megálmodóját, hanem minden felkészítőt is, akik a délutáni szabad órákat együtt töltve a gyerekekkel megvalósították az elképzeléseket. Mindemellett az iskolavezetés is szívén viseli e hosszú távú pályázat sorsát, mert messzemenően motiválja és támogatja a pedagógusokat ezen a téren.

Elmondható, hogy a projekt nemcsak az olvasást népszerűsíti, hanem a közös munka örömét is adja a gyerekeknek. Mivel az egész osztály bekapcsolódik a készülődésbe, jobban megismerik egymást, érzik, hogy fontosak a közösségben, mert mindenki segítségére és tudására szükség van a cél érdekében.

Gratulálunk a nagyszerű ötlethez, s reméljük, lesz még folytatása a jövő tanévben is.

 

Az eseményhez tartozó galériák:

2018_05_22 Iskolánk Nagy Balladája

2018_05_22 Képek az esti előadásról

2018_05_22 Képek a vetélkedőről - Szabados Laci bácsi képei