Látogatóink száma:

Rákóczi - nap Felsőszeliben

2019-ben emlékezik a magyarság II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé avatásának 315. évfordulójáról. Ennek kapcsán falunkban olyan ünnepséget terveztek, melynek az iskolások mellett részesei a felnőttek is.

Előzőleg a Csemadok Felsőszeli Alapszervezete közösen a Széchenyi István Alapiskolával fogalmazási és rajzpályázatot hirdetett meg Rákóczi életéről. A kiírással az volt a céljuk, hogy ráirányítsák a gyermekek figyelmét a fejedelem törekvéseire. Olvassanak róla, gondolkodjanak el jelentőségéről, mit köszönhet neki az utókor.

A kultúrházban tartott ünnepséget a Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapat tagjai nyitották meg egy-egy költeménnyel a fejedelemről, annak hősiességéről. Majd a Csemadok Rozmaring éneklőcsoportja kuruc dalok éneklésével igyekezett a megfelelő hangulatot előkészíteni. A Megkötöm lovamat, Török bársony süvegem, Te vagy a legény, Tyukodi pajtás és a Krasznahorka büszke vára kezdetű dalok éneklésével nemcsak a kuruc kort, a magyar szabadságért harcolók elszántságát szerették volna  érzékeltetni, hanem a fiatalok szívébe mintegy belelopni ezeket a dalokat, melyek a régi dicsőséget éneklik meg.

A továbbiakban e sorok írója a képes vetítéssel II. Rákóczi Ferenc életét és küzdelmeit, valamint a rodostói emlékeit mutatta be a közönségnek. Végezetül a pályamunkák értékelése következett. A fogalmazási munkák közül Stehlárik Tamara, Kontár Máté, Garaj Borisz, Nagy Adrián 5. osztályos tanulók, ill. Perleczky Fruzsina, 6. osztályos tanuló munkája volt a legjobb. A rajzok elkészítésében főleg a hatodikosok közül jeleskedtek a legtöbben. A legszebb Rákóczi-portrét Szabó Réka, Horváth Viktória, Pónya Alex, Kontár Simona készítette a 6. évfolyamból, a nyolcadikosokat Ferdinand Helenka munkája képviselte, ő is megérdemelte a díjat. A felsorolt tanulók a Csemadok helyi szervezetétől könyvjutalmat kaptak, a részvételért pedig valamennyi pályázó emléklapot vihetett haza.

A zárszóban Mészáros Magdolna megköszönte a szép munkákat, a gyerekek igyekezetét, továbbá felhívta a figyelmet, hogy a régmúlt tapasztalatain okuljanak, munkálkodjanak a megmaradásunkért. Köszönetét fejezte ki a felkészítő pedagógusoknak, Jakubecz Mártának, Nogely Mónikának, Rakoncza Évának, Blazsek Beátának és Szalai Gyöngyinek, hogy vállalták a nem mindennapi téma népszerűsítését a tanulók körében. Végezetül az iskola vezetésének a gyümölcsöző együttműködésért, s az énekkarnak a hiteles éneklésért mondott köszönetet, majd közösen elénekelték a Szózatot.