Látogatóink száma:

Kopjafát avattunk

1949-2014. Ez a dátum a szlovákiai magyarság életében nagy jelentőséggel bír, ugyanis 65 éve nyíltak meg újra a magyar iskolák kapui.

Felsőszeliben a Széchenyi István Alapiskola tantestülete nem feledkezett meg erről az évfordulóról. Az oktató-nevelő munka folyamatán kívül is megemlékeztünk erről az eseményről, mégpedig a Széchenyi-napok rendezvénysorozatának egyik zárófejezeteként kopjafaavatás zajlott e kerek évforduló tiszteletére.

Október 10-én reggel az iskola parkjában gyűlt össze a diáksereg. Kicsi és nagy megilletődve állt a fehér lepellel borított oszlop előtt. Az iskola tanári kara közösen elénekelte a Dunának, Tiszának sebes a járása kezdetű dalt, mely a magyarságról, az összefogásról szól. Utána Hervay Mária Lujza szavalata következett. Ezután László Ildikó, igazgatónő méltatta az évfordulót, a magyar iskolák újraindításának jelentőségét. Az anyanyelven szerzett alapműveltség a személyiség fejlődése szempontjából is nagyon fontos. Ezzel tisztában vannak azok a szülők, akik gyermekeiket magyar iskolába íratják be.

A kopfaja leleplezését Molnár Beáta igazgatóhelyettes és a kopjafa faragója, Ambrus Dávid végezték. A míves munka láttán a gyerekek nagy tapssal fejezték ki örömüket. Majd elénekelték az iskolahimnuszt. Az igazgatónő megköszönte Ambrus Dávidnak, iskolánk egykori tanulójának a szép munkát. Ez a kopjafa emlékeztet majd arra, hogy falunkban is szívügye volt az itt élőknek a magyar oktatás újraindítása hatvanöt évvel ezelőtt.

Az eseményhez tartozó képgaléria