Látogatóink száma:

Ismerkedés a szülőföld épített emlékeivel

Mivel iskolánk tanulóinak egy része Alsószeliből jár ide, a régióismereti órákon a két falu történelmével, szokásaival és épített kultúrájával is megismerkednek.

A hatodik évfolyam tantervéhez tartozik egy tanulmányút, melyen a gyerekek bebarangolják Alsószelit, s alaposabban megismerkednek az ottani értékekkel.

Erre a napra már előzőleg felkészültek a tanulók. Az alsószeliek közül mindenki kapott egy állomást, vagyis egy épületet, szobrot vagy műemléket, melynek építéséről, alapításáról, jellegéről és jelentőségéről beszámolt. A vendégek, vagyis a felsőszeliek jegyzeteltek a füzetbe, hogy minél több ismeret megmaradjon. Közben a táblagépek is működtek, hogy a tanulók magyarázata dokumetálva legyen. Az összegyűjtött anyagból majd egy kisfilm is elkészülhet.

A tavaszias idő kedvezett a kirándulásnak. Mindenki jókedvvel rótta az utcákat. A virágzó gyümölcsfák és a szép kiskertek, valamint a friss zöld mező jókedvre derítette az ifjúságot, egyesek még dalra is fakadtak.

A délelőtt gyorsan eltelt, a felsőszeliek élményekkel gazdagodva utaztak haza megköszönve társaiknak az érdekes vezetést.

Tudják, hogy a szülőföld ismerete fontos és ennek érdekében nemcsak a könyvből kell tanulni, de a valóságban is tapasztalatokat kell szerezni. Ezt a célt szolgálta a tanulmányút is.

Az eseményhez tartozó képgaléria