Látogatóink száma:

I. VOX IUVENTUTIS

A Csemadok Országos Tanácsa,  a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya, a Csemadok Érsekújvári Alapszervezete és az újvári Regionális Művelődési Központ közös munkája eredményeképpen valósult meg május 17-én a császári Lovardában az I. Vox Iuventutis néven meghirdetett hazai magyar gyermekkari fesztivál.

"Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az alapja.  Az emberi hang, a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termő talaja."- vallotta Kodály Zoltán.

A jubileumi Kodály-év jegyében szervezett zenei találkozót az a nemes törekvés hozta létre, hogy az országban működő iskolai kórusok bemutatkozhassanak. Ugyanis a háromévenként megrendezésre kerülő Csengő Énekszó versenyén esetenként csupán 15-18 kórus szerepel. A Pedagógusszövetség honlapján közzétett kérdőív szerint 67 iskolai kórus működik Szlovákiában. Ebből csak egy töredék ismerhető meg az említett versenyen. Ezért olyan fórumot kívántak létrehozni, mely lehetőséget teremt a többi működő gyermekkarnak is a bemutatkozásra. A szakmai zsűri pedig a segítségnyújtás érdekében tanácsot ad a további munkához.

Ez az elképzelés valósággá vált ezen a tavaszon, amikor a meghívott tíz kórusból hatan el is jöttek az újvári találkozóra.

Szalai Szilvia, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága elnöke nyitotta meg a rendezvényt, melyen a következő kórusok szerepeltek: a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán AI Kicsinyek Kórusa, a felsőszeli Széchenyi István AI Csalogány Gyermekkara, a gímesi Alapiskola Gyermekkara, az érsekújvári Czuczor Gergely AI Gyermekkara, az ipolybalogi Művészeti Alapiskola Gyermekkara és a komáromi Selye János Gimnázium Ifjúsági Kórusa.

A bemutatkozás nagyon jól sikerült. Érezhető volt a felszabadult ének, hiszen nem volt pontozás. Színes repertoár, érdekes zenei megoldások, változatos dalválasztás és zenei kíséret tette az ünnepi hangversenyt még kellemesebbé. Igazi kórustalálkozó volt, ahol csak tanulni lehetett a másiktól.

A délutáni órákban a gyereksereg néptáncban gyönyörködhetett, melyet az érsekújvári Czuczor Gergely AI Tökmagok és a Kis-zúgó tánccsoportjai mutattak be, majd a szímői Rozmaring-ág citera együttes műsorát hallgatták. Az összkari próbák utána a Szlovák Rádió Gyermekkórusának koncertje következett.

Késő délután kezdődött a gálahangverseny, melyen a résztvevő kórusok  egy-egy műsorszámmal szerepeltek.  Vendégként lépett fel a komáromi Jókai Mór AI Kicsinyek Kórusa, valamint az érsekújvári Czuczorosok Énekkara.

Végül az zárószám az összkarok fellépése volt, melyben a jelenlevők Kodály gyűjtötte népdalokból álló csokrot énekeltek. A kitűnő akusztikájú Lovardában csodálatosan zengett a magyar népdal. Stirber Lajos karnagy keze alatt a sok fiatal és gyermek csengő hangja felejthetetlen élményt nyújtott mindenkinek. Beigazolódni látszott Kodály eszmeisége: „Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondjuk majd csak igazán: Örvendjen az egész világ!”

Végül a szervezők emléklapot és ajándékcsomagot nyújtottak át minden karnagynak, hogy további munkájukhoz tudjanak a legújabb szakirodalomból is meríteni.

Az eseményhez tartozó képgaléria